Tips för att få bästa resultatet på dina bilder!

Här kommer en liten guide hur du gör för att få bästa kvalitet på dina bilder när du framkallar/printar hos oss.  

    • Beskär inte bilderna. Använd originalbilden. Det är bäst att beskära dem hos oss efter du valt storlek. När du har valt vilken storlek du vill ha bilden i är det lätt att beskära den exakt som du vill ha den i vårt verktyg.
    • Färger/ljus/kontrast blir bäst om färgprofilen på bilderna är s-RGB. Konvertera inte till någon annan färgprofil. Spara bilderna som .jpg med högsta kvalitet / minsta komprimering.
    • Du har valet om vi ska autojustera dina bilder eller inte. De flesta vanliga bilder blir lite bättre med autojustering. Vi justerar ljuset, färgerna och lägger på lite mer skärpa. Är det tex studiobilder eller manuellt retuscherade bilder kan du välja att vi inte justerar dem.

Då vi printar allt utfallande och skär pappren, räkna med att 1-1,5% av bilden försvinner i kanterna. Lägg ingen text eller viktig del i bilden precis vid bildkanten.

Storlekar på utskrifter

När du beställer bilder är det viktigt att tänka på att bilden du har passar på pappersstorleken du väljer att framkalla den på.


Om din bild har samma höjd/bredd-förhållande som pappersstorleken kommer den passa perfekt och allt kommer med.
Om din bild är kvadratisk eller mindre avlång än pappersstorleken du valt kommer den inte passa och då finns det två val.

1. Att ta med hela din bild, men att pappret fylls ut med vitt (översta exemplet)
2. Att pappret fylls med det som får plats, och det som inte får plats på pappret beskärs bort (undre exemplet). Om du inte gör något val kommer detta alternativ användas som standard.

Om din bild är mer avlång än pappersstorleken du valt kommer den inte passa och då finns det två val.

1. Att ta med hela din bild, men att pappret fylls ut med vitt (översta exemplet)
2. Att pappret fylls med det som får plats, och det som inte får plats på pappret beskärs bort (undre exemplet). Om du inte gör något val kommer detta alternativ användas som standard.

När du beställer bilder visas det som kommer med på pappret när du har bilden i kundkorgen.

 

Om du får ett litet gult utropstecken nere i högra hörnet på en bild betyder det att upplösningen på din bild inte är tillräcklig för storleken du valt.
Det går ändå bra att fortsätta med beställningen men man får då vara medveten om att vi hade kunnat göra bilden i högre kvalitet om din bild hade varit i högre upplösning.